خرما مضافتی

خرمای مضافتی یکی از انواع خرماهای تولیدی در استان کرمان است. خرماها به عنوان یک محصول مهم در اقتصاد استان کرمان شناخته می‌شوند و در این استان تولید می‌شوند. خرمای مضافتی نوعی از خرماهای مضافتی یا تازه‌خوری است که برای مصارف تازه مصرفی تولید می‌شود.

ویژگی‌های خرمای مضافتی معمولاً به شکل و اندازه بزرگ ، مزه‌ی شیرین و نرمی که دارند شناخته می‌شود. این خرماها معمولاً به صورت تازه خوری یا برای تهیه محصولات فرآوری شده مانند شیره خرما یا خمیر خرما استفاده می‌شوند.

استان کرمان به دلیل شرایط اقلیمی خود و خاک مناسب برای کاشت خرماها، یکی از مراکز مهم تولید خرما در ایران است و انواع مختلفی از خرماها در این استان تولید می‌شوند.

صفحه 1 از 3 1 2 3
Call Now Button